лого1

лого2
 

 

 БАКАЛАВР

 

Зі спеціальності 172 «Телекомунікації та радіотехніка» (галузь знань 17 «Електроніка та телекомунікації») за освітніми програми «Радіотехніка» та «Інформаційні мережі зв’язку» з ліцензованим обсягом50 осіб денної форми навчання та 20 осіб заочної форми навчання. Термін навчання – 4 роки. Ліцензія діє до 01.07.2021 р.

 

Під час навчання випускник здобуває кваліфікації технічний фахівець у галузі електроніки та телекомунікацій

 

 МАГІСТР

 

Зі спеціальності 172 «Телекомунікації та радіотехніка» (галузь знань 17 «Електроніка та телекомунікації») за освітньо-професійними програми «Радіотехніка», «Інформаційні мережі зв’язку», «Телемедичні та біомедичні системи» з ліцензованим обсягом75 осіб денної та заочної форм навчання.

 

Термін навчання – 1,5 роки. Ліцензія діє до 01.07.2021 р.

 

Під час навчання випускник здобуває кваліфікації та може працювати:

- Науковими співробітниками (електроніка, телекомунікації, біомедичні системи);

- Інженери в галузі електроніки та телекомунікацій;

- Інженери (інші галузі інженерної справи);

- Викладачі університетів та вищих навчальних закладів;

- Викладачі університетів та вищих навчальних закладів;

- Викладачі середніх навчальних закладів, у т.ч. викладачі професійно-технічних навчальних закладів.

 

 ДОКТОР ФІЛОСОФІЇ (PhD)

 

Зі спеціальності 172 «Телекомунікації та радіотехніка» (галузь знань 17 «Електроніка та телекомунікації») зіспеціалізаціями «Радіотехніка», «Інформаційні мережі зв’язку», «Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки» з терміном навчання 4 роки.

 

Цілями запропонованих освітніх програм є набуття теоретичних і практичних знань та вмінь, навичок та інших компетенцій для успішної професійної діяльності з:

– широкими фундаментальними знаннями, здатністю до адаптації при змінних вимогах ринку праці та технологій у напрямку радіотехніки та телекомунікацій, біомедичної техніки;

– сукупністю теоретичних і практичних навичок, які встановлюються професійною освітньою програмою;

– підготовленістю до здійснення професійних функції в рамках одного чи більше видів діяльності, які потребують розуміння основних тенденцій розвитку теорії та практики радіоелектронних пристроїв, систем та комплексів.

© Copyright 2011.  All rights reserved.