лого1

лого2
 

 

Наказом № 66 від 16.03.1966 по Запорізькому машинобудівному інституті ім. В.Я. Чубаря шляхом виділення з кафедри ЕПП («Електропостачання промислових підприємств») утворена кафедра «Радіотехніка» зі штатом в 18 осіб: 8 штатних викладачів, один – по сумісництву й 7 одиниць учбово-допоміжного складу.

На теперішній час кафедра РТТ веде підготовку і є випускаючою для двох спеціальностей  «Радіотехніка» та «Інформаційні мережі зв’язку».

 

Підготовку фахівців на сучасному рівні кафедра не уявляє без використання сучасної комп'ютерної техніки. На сьогоднішній день кафедра має таку кількість сучасних комп'ютерів, яка повністю задовольняє потреби студентів та співробітників кафедри.

В 2008 році для потреб навчального процесу на кафедрі встановлено нову цифрову АТС SI 2000, яка працює як зі звичайними аналоговими телефонними апаратами, так і з сучасним IP- та ISDN-телефонами. На військовій кафедрі університету змонтовано сучасну цифрову АТС типу 5ESS, яка частково використовується для організації навчального процесу за напрямом «Телекомунікації».

 

У 2009 році на базі кафедри була відкрита «Локальна мережева академія CISCO». Був закуплений необхідний комплект обладнання та виконана підготовка інструкторів для проведення практичних курсів CCNA Exploration. У 2010 розпочались перші заняття.    

 

На сьогоднішній день відбувається активне вдосконалення матеріальної бази кафедри. Вже зараз кафедра має в своїй лабораторній базі комплект потужного телекомунікаційного обладнання, що складається з п’яти маршрутизаторів, двох Wi-Fi маршрутизаторів та чотирьох комутаторів загальною вартістю $25000.

Під час навчання студенти проходять виробничу та переддипломну практики. Виробничими базами практики кафедри  по Запорізькому регіону є такі підприємства та організації:

•   Казенне підприємство Науково-виробничий комплекс „Іскра”, де ведеться проектування та виготовлення сучасних радіолокаційних станцій і т.і.;
• Запорізька філія відкритого акціонерного товариства «Укртелеком», який

займається встановленням та експлуатацією систем зв'язку;

• Запорізьке державне підприємство „Радіоприлад”, де проводяться проектні роботи та виготовлення  радіостанцій, систем радіозв'язку, систем захищеного зв'язку;

•   Науково-виробничі об'єднання „Хартрон-Юком”, де проводяться проектні роботи та виготовлення систем автоматизації в радіоелектронних комплексах, технологічних процесах i т.п.;

•   відкрите акціонерне товариство „Мотор-Січ”;

•   Запорізьке машинобудівне конструкторське бюро “Прогресс”.

Зважаючи на бурхливий розвиток інформаційних та телекомунікаційних технологій, фахівці в галузі радіотехніки та телекомунікацій ще дуже тривалий час будуть потрібні на ринку праці.

© Copyright 2011.  All rights reserved.