лого1

лого2
 

 

Наприкінці 50-х та на початку 60-х років в Запорізькому регіоні почала інтенсивно розвиватись радіоелектронна промисловість. Були створені потужні радіозаводи "Радіоприлад" та "Іскра", а також заводи, що входили до Міністерства електронної промисловості (завод "Гамма" та завод "Перетворювач"). Виникла потреба в фахівцях радіотехнічного профілю (підготовку фахівців середньої ланки вів Запорізький радіотехнікум).

 

Підготовку радіофахівців у ЗМІ ім. В.Я. Чубаря було розпочато в 1963 р., коли був здійснений перший набір (по одній групі) на спеціальності 0701 "Радіотехніка" і 0705 "Конструювання й виробництво радіоапаратури". Перші три роки підготовка радіоінженерів велася на кафедрі "Електрифікація промислових підприємств" (ЕПП, зав. каф. доц. В.І. Стульников) електротехнічного факультету (декан – доц. К.П. Савинков).

 

На посаду завідувача кафедри був запрошений доцент Б.А. Редькин, що працював у Томському інституті радіоелектроніки. Надалі кафедру очолювали к.т.н, доценти Б.М. Бондарев, В.П. Тесленко, д.т.н., проф. Д.М. Піза. Тимчасово виконували обов'язки зав. кафедри доц. М.М. Іванов, доц. В.Ф. Герасименко.

 

Варто назвати студентів першого набору, імена яких зараз відомі в ЗНТУ: проф. Карпуков Л.М., доцент Солдатов Б.Т., ст. викл. Клочко В.В. З випускників другого (1964 р.) набору слід зазначити проф. Пізу Д.М., ст. викл. Мисленкова В.І., із третього набору – проф. Дубровин В.І., доц. Дмитренко В.П., доц. Кас'ян М.М., ст. викл. Логачова Л.М.

 

Відомими в державі є колишні студенти кафедри радіотехніки: Куратченко В.О. - у минулому губернатор Запорізької області та віце- прем'єр України, Лобунов М.О. - генеральний директор Запорізької дирекції ВАТ „Укртелеком".

 

У 1968 р. з електротехнічного факультету були виділені спеціальності і кафедри радіоелектронного напрямку, які утворили новий факультет (електронної техніки), що пізніше отримав назву радіоприладобудівного факультету. Так була створена кафедра “Радіотехніки”.

 

У 1976 році спільним наказом ректора Запорізького машинобудівного інституту В.С. Поповим та генерального директора виробничого об'єднання (ВО) „Іскра" В.І. Житником було створено філію кафедри радіотехніки на ВО „Іскра". Це було обумовлено інтенсивним впровадженням цифрової обробки сигналів в галузі радіолокації. Звичайно колектив кафедри не міг стояти осторонь впровадження нових технологій у розробку радіотехнічних систем. Але створення принципово нових лабораторій на кафедрі без виробничої бази було неможливо.

 

В 1998 році кафедра отримала грант від Мюнхенського відділення "фірми ANALOG DEVICES. Необхідно підкреслити, що серед вищих навчальних закладів України Запорізький національний технічний університет такий грант отримав другим після НТУУ „КПІ".

 

Для застосування в навчальному процесі, а також для програмного забезпечення університету кафедрою впроваджується СУБД INFORMIX, яку кафедра отримала як переможець конкурсу, оголошеного фірмою „INFORMIX".

 

У 1999 році підписано договір співробітництва з компанією LR Avionics Technology LTD, КЕМЗ “Іскра” та ККБ “Іскра” про створення навчально-дослідної лабораторії радіолокаційних систем, що стала комплексним учбовим та дослідним підрозділом кафедри радіотехніки для підготовки спеціалістів у галузі радіолокаційних систем для цивільної авіації.

 

Впровадження нових інформаційних технологій на сучасному рівні неможливе без підготовки висококваліфікованих фахівців з комп’ютерних наук та інженерії, тому на підставі рішення колегії Міністерства освіти України на кафедрі в 1992 році розпочалась підготовка спеціалістів за фахом “Комп’ютерні системи та мережі”. Згодом, у 2000 р. на кафедрі було відкрито спеціальність “Спеціалізовані комп’ютерні системи”, що викликано потребами підприємств у фахівцях-системотехніках, що займатимуться проектуванням та експлуатацією бортових, контрольно-вимірювальних, діагностичних та інших спеціалізованих систем широкого призначення. Крім фундаментальних та базових дисциплін, що вивчають студенти за напрямом „Комп'ютерна інженерія", розглядаються бортові ЕОМ, теоретичні та практичні засади систем розпізнавання образів та інші спеціалізовані дисципліни.

 

У 2009 році на базі кафедри була відкрита «Локальна мережева академія CISCO». Був закуплений необхідний комплект обладнання та виконана підготовка інструкторів для проведення практичних курсів CCNA Exploration. У 2010 розпочались перші заняття.    

 

У 2002 р. від кафедри Радіотехніки відокремилися нова кафедра „Комп'ютерні системи та мережі". Вона готує фахівців з двох вищезгаданих фахів.

 

У 2001 р. на кафедрі “Радіотехніки” відкрито нову спеціальність „Системи захисту від несанкціонованого доступу" (напрям „Інформаційна безпека"), у 2003 р. - спеціальність „Захист інформації у комп'ютерних мережах".

 

У 2003 р. на кафедрі відкрито підготовку за спеціальністю «Інформаційні мережі зв'язку». Вона відкрита за спільним рішенням голови Запорізької ОДА С.Г. Карташова, голови Держкомзв'язку та інформатизації України С.О. Довгого та ректора ЗНТУ С.Б. Бєлікова. Наслідком цього є назва кафедри – “Радіотехніки та телекомунікацій”.

 

В 2005 році створена філія кафедри на заводі „Радіоприлад". Філія має унікальне обладнання для підготовки фахівців з напрямів „Інформаційні мережі зв'язку" та „Системи захисту інформації".

 

У 2009 році на базі кафедри була відкрита «Локальна мережева академія CISCO». Був закуплений необхідний комплект обладнання та виконана підготовка інструкторів для проведення практичних курсів CCNA Exploration. У 2010 розпочались перші заняття.    

 

У 2011 році вп’яте кафедрою була організована та проведена міжнародна конференція «Сучасні проблеми і досягнення в галузі радіотехніки, телекомунікацій та інформаційних технологій».

 

Результати науково-дослідних робіт кафедри впроваджені в навчальний процес та народне господарство Запорізького регіону. Так, у конструкторському бюро „Іскра" та Запорізькому виробничому об'єднанні „Іскра" впроваджені результати досліджень, які лягли в основу докторської дисертації теперішнього завідувача кафедри, проректора Пізи Д.М. Зокрема, в об'єднанні „Іскра" впроваджено у виробництво близько 30 винаходів та патентів.

 

Підвищення кваліфікації викладачів кафедри здійснюється через аспірантуру та докторантуру, що діють на кафедрі. За остані роки два викладача кафедри отримали науковій ступінь доктора технічних наук, ще вісім – кандидата технічних наук. Нині кількість кандидатів та докторів наук, професорів на кафедрі “Радіотехніки та телекомунікацій” перевищує 50%.

 

Завідувач кафедри проф. Піза Д.М. на протязі девяти років працював в Експертній раді ВАК України з спеціальних проблем оборони, національної безпеки та обороно-промислового комплексу. З 2005 року заступник голови та член Експертної ради МОН молоді та спорту України з комп’ютерних наук, технологій та інформаційної безпеки. З 2011 року голова комітету “Телекомунікацій” Української федерації інформатики.

 

В цілому кафедра РТТ вже більше 45 років розвивається, мужніє, набирає сил і впевнено крокує вперед до нових висот.

© Copyright 2011.  All rights reserved.