лого1

лого2
 

 

ІX МІЖНАРОДНА
НАУКОВО-ПРАКТИЧНА
КОНФЕРЕНЦІЯ

СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ І ДОСЯГНЕННЯ В ГАЛУЗІ РАДІОТЕХНІКИ, ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

 

03-05 жовтня 2018 року

 

Мета конференції:
Аналіз і узагальнення нових теоретичних та практичних результатів у відповідних галузях знань, сприяння активному обміну досвідом фахівців.

 

Тематика конференції (секції)
1. Радіотехнічні та телекомунікаційні системи та пристрої
2. Комп’ютерні системи та мережі

3. Комп’ютерні науки та програмна інженерія

4. Інформаційні технології в проектуванні та виробництві
5. Безпека інформаційно-комунікаційних систем
6. Фізика і технологія мікро- та наноелектроніки, метрологія

7. Системний аналіз та управління

8. Спеціальна секція з тематики ERASMUS+ проектів (модерується окремо)

 

Спеціальна секція присвячена сумісній науковій та організаційній роботі з проекту Innovative Multidisciplinary Curriculum in Implants for Bio-Engineering BSc/MSc Degrees 586114-EPP-1-2017-1-ES-EPPKA2-CBHE-JP  [BIOART].


bioart erasmus

 

Мови конференції:
Робочі мови – українська, англійська.

 

Контрольні дати конференції

10.08.2018 – надіслати на адресу оргкомітету kolevis@zntu.edu.ua. :

    • - заявку на участь у конференції за наведеним зразком;
  • - тези доповіді у друкованому та електронному вигляді (на адресу оргкомітету);
  • - текстові DC-метатеги для розміщення у репозито-рії (автори, назва, ключові слова, короткий зміст доповіді) англійською, українською та російською мовами для індексації в наукометричних базах та пошукових системах;
  • - копію чека про сплату оргвнеску.

Адреса проведення конференції
Україна, 69063, м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 64
ЗНТУ, Інститут інформатики та радіоелектроніки.

 

Технічний секретар оргкомітету – Колеснікова Євгенія Ісааківна
роб. тел.: (061) 764–32–81,  769–84–31;
моб. тел.: 066-634-92-30;
факс: (061) 764–46–62; e-mail: kolevis@zntu.edu.ua .

 

Вчений секретар оргкомітету - Морщавка Сергій Володимирович,

к.т.н., доцент, зав. кафедрою ЗНТУ, тел.: (061) 764-32-81, e-mail: svmorsh@zntu.edu.ua

 

© Copyright 2011.  All rights reserved.