лого1

лого2
 

 

VІII МІЖНАРОДНА
НАУКОВО-ПРАКТИЧНА
КОНФЕРЕНЦІЯ

СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ І ДОСЯГНЕННЯ В ГАЛУЗІ РАДІОТЕХНІКИ, ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

 

21-23 вересня 2016 року

 

Мета конференції:
Аналіз і узагальнення нових теоретичних та практичних результатів у відповідних галузях знань, сприяння активному обміну досвідом фахівців.

 

Тематика конференції (секції)
1. Радіотехнічні, радіолокаційні та навігаційні системи
2. Телекомунікаційні системи та мережі
3. Сучасні інформаційні системи і технології
4. Інформаційні технології в проектуванні та виробництві електронних апаратів
5. Безпека інформаційно-комунікаційних систем
6. Фізика і технологія мікро- та наноелектроніки

 

Спеціальна секція "Вбудовані системи та IoT", за підтримки міжнародного проекту Tempus "Розробка курсів з вбудованих систем з використанням інноваційних віртуальних підходів для інтеграції науки, освіти та промисловості в Україні, Грузії, Вірменії" 544091-TEMPUS-1-2013-1-BE-TEMPUS-JPCR  [DESIRE]
tempus temps

 

За підтримки міжнародного проекту "Центри передового досвіду для молодих учених" (CERES) (Реєстр. № 544137-TEMPUS-1-2013-1-SK-TEMPUS-JPHES) програми "Темпус" Європейського Союзу в межах конференції буде працювати міжнародна літня школа для молодих учених. Кращі доповіді школи будуть рекомендовані до безкоштовної публікації в міжнародному журналі "Central European Researchers Journal" (http://ceres-journal.eu/), що видається Жилінським університетом (Словацька Республіка).

tempus        tempus

 

Мови конференції:
Робочі мови – українська, російська, англійська.

 

Контрольні дати конференції

20.08.16 – надіслати на адресу оргкомітету kolevis@zntu.edu.ua. :

    • - заявку на участь у конференції за наведеним зразком;
  • - тези доповіді у друкованому та електронному вигляді (на адресу оргкомітету);
  • - текстові DC-метатеги для розміщення у репозито-рії (автори, назва, ключові слова, короткий зміст доповіді) англійською, українською та російською мовами для індексації в наукометричних базах та пошукових системах.

 

 

Адреса проведення конференції
Україна, 69063, м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 64
ЗНТУ, Інститут інформатики та радіоелектроніки.

 

Технічний секретар оргкомітету – Колеснікова Євгенія Ісааківна
роб. тел.: (061) 764–32–81,  769–84–31;
моб. тел.: 066-634-92-30;
факс: (061) 764–46–62; e-mail: kolevis@zntu.edu.ua .

 

Вчений секретар оргкомітету - Морщавка Сергій Володимирович к.т.н., доцент.

тел.: роб.  (061) 764-32-81, e-mail: svmorsh@zntu.edu.ua

© Copyright 2011.  All rights reserved.