лого1

лого2
 

 

VІ МІЖНАРОДНА
НАУКОВО-ПРАКТИЧНА
КОНФЕРЕНЦІЯ

СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ І ДОСЯГНЕННЯ В ГАЛУЗІ РАДІОТЕХНІКИ, ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

 

19-21 вересня 2012 року

 

Мета конференції:
Аналіз і узагальнення нових теоретичних та практичних результатів у відповідних галузях знань, сприяння активному обміну досвідом фахівців.

 

Тематика конференції (секції)
1. Радіотехнічні, радіолокаційні та навігаційні системи
2. Телекомунікаційні системи та мережі
3. Сучасні інформаційні системи і технології
4. Інформаційні технології в проектуванні та виробництві електронних апаратів
5. Безпека інформаційно-комунікаційних систем
6. Фізика і технологія мікро- та наноелектроніки

 

Мови конференції:
Робочі мови – українська, російська, англійська.

 

Контрольні дати конференції

25.08.12 – Подання заявки на участь і надання готових до друку тез доповідей  електронною поштою на адресу kolevis@zntu.edu.ua.

 

 

Адреса проведення конференції
Україна, 69063, м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 64
ЗНТУ, Інститут інформатики та радіоелектроніки.

 

Технічний секретар оргкомітету – Колеснікова Євгенія Ісааківна
роб. тел.: (061) 764–32–81,  769–84–31;
моб. тел.: 066-634-92-30;
факс: (061) 764–46–62; e-mail: kolevis@zntu.edu.ua .

 

Вчений секретар оргкомітету - Морщавка Сергій Володимирович к.т.н., доцент.

тел.: роб.  (061) 764-32-81, моб.  (091)310-10-11. e-mail: svmorsh@mail.ru

© Copyright 2011.  All rights reserved.