лого1

лого2
 

 

VІМІЖНАРОДНА
НАУКОВО-ПРАКТИЧНА
КОНФЕРЕНЦІЯ

СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ І ДОСЯГНЕННЯ В ГАЛУЗІ РАДІОТЕХНІКИ, ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

 

19-21 вересня 2012 року

 

Програмний комітет:

Дубровін В.І. – к.т.н., професор (Запоріжжя, Україна)
Гергель В.П. – д.т.н., професор (Н.Новгород, Росія)
Гостєв В.І. – д.т.н., професор (Київ, Україна)
Жуковицький І.В. – д.т.н., професор  (Дніпропетровськ, Україна)
Зайцева Елена – Жилин, Словакія)
Каргін А.О. – д.т.н., професор (Донецьк, Україна)
Корніч Г.В. – д.т.н., професор (Запоріжжя, Україна)
Карпуков Л.М. – д.т.н., професор (Запоріжжя, Україна)
Квітковський Я. – д.т.н., професор (Вроцлав, Польща)
Кирилов В.І. – д.т.н., професор (Мінськ, Білорусія)
Кофанов Ю.М. – д.т.н., професор (Москва, Росія)
Крищук В.М. – к.т.н., професор (Запоріжжя, Україна)
Куницький Ю.А. – д.ф-м.н., професор (Київ, Україна)
Левашенко Віталій – к.т.н. (Жилин, Словакія)
Лесовик В.С. – д.т.н., професор (Белгород, Росія)
Малафеєв С.І. – д.т.н., професор (Володимир, Росія)
Марковська-Качмар Урсула – д.т.н., професор (Польща, Вроцлав)
Марковський Джордж – професор (Ороно, США)
Піза Д.М. – д.т.н., професор (Запоріжжя, Україна)
Погосов В.В. – д.т.н., професор (Запоріжжя, Україна)
Поляков В.М. – к.т.н., доцент (Белгород, Росія)
Олещук В.А. – професор (Гримстад, Норвегія)
Саченко А.О. – д.т.н., професор (Тернопіль, Україна)
Сетлак Г. – д.т.н. (Жешув, Польща)
Харченко В.П. – д.т.н., професор (Київ, Україна)
Хорошко В.О. – д.т.н., професор (Київ, Україна)
Шарпанських О.А. – доктор філософії (Амстердам, Голландія)
Шокало В.М. – д.т.н., професор (Харків, Україна)
Якубов І.Т. – д.ф.-м.н., професор (Москва, Росія)

 

Організаційний комітет:

Голова оргкомітету:
Піза Д.М. – директор інституту Інформатики та радіоелектроніки Запорізького національного технічного університету (ЗНТУ)
Заступники голови:
Крищук В.М. – зав. кафедри ЗНТУ
Кудерметов Р.К. – зав. кафедри ЗНТУ

Члени оргкомітету:
Романовський О.В. – директор НВП "Хартрон-Юком", м. Запоріжжя
Пресняк І.С. – директор КП "НВК" Іскра",
м. Запоріжжя
Лобунов М.О. – директор Запорізької філії ПАТ "Укртелеком"
Панфилов С.В. – директор ДП "Радіоприлад", м. Запоріжжя
Кабак В.С. – декан факультету радіоелектроніки та телекомунікацій ЗНТУ
Касьян М.М. – декан факультету інформатики та обчислювальної техніки ЗНТУ
Мастиновський Ю.В. – зав. кафедри ЗНТУ
Дубровін В.І. – зав. кафедри ЗНТУ
Бондарев Б.М. – професор ЗНТУ
Чорнобородов М.П. – доцент ЗНТУ
Бабіч А.В. – доцент ЗНТУ
Висоцька Н.І. – начальник патентного відділу ЗНТУ

 

Вчений секретар оргкомітету:
Морщавка Сергій Володимирович, к.т.н., доцент ЗНТУ, тел.: роб.  (061) 764-32-81,
моб.  (091)310-10-11.
e-mail: svmorsh@mail.ru

© Copyright 2011.  All rights reserved.