лого1

лого2
 

 

VІМІЖНАРОДНА
НАУКОВО-ПРАКТИЧНА
КОНФЕРЕНЦІЯ

СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ І ДОСЯГНЕННЯ В ГАЛУЗІ РАДІОТЕХНІКИ, ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

 

19-21 вересня 2012 року

 

 

Вимоги щодо оформлення тез доповідей

 

Текст мусить мати обсяг у 2 повні сторінки і може бути набраний українською, російською чи англійською мовами у текстовому редакторі Word (формат doc) у форматі А5 (148×210 мм). Орієнтування сторінки книжкове, дзеркальні поля: верхнє – 20 мм, нижнє – 25 мм, внутрішнє – 20 мм, зовнішнє – 15 мм. Відстань від краю до нижнього колонтитулу – 20 мм. Одинарний міжрядковий інтервал, вирівнювання на ширину рядка, абзацний відступ – 10 мм. Номер сторінки – знизу із зовнішнього боку. Шрифт Times New Roman – 10 pt.

 

Послідовність розміщення матеріалу тез:

 • індекс УДК (ліворуч);
 • прізвище та ініціали авторів (праворуч);
 • назва тез (посередині рядка великими жирними літерами);
 • текст тез;
 • перелік посилань (не більше чотирьох);
 • у нижній частині першої сторінки у вигляді виносок (шрифт 9 pt) необхідно навести наукову ступінь, посаду та місце роботи кожного з авторів.
 •  

  У тезах необхідно чітко і послідовно викласти суть доповіді, нові оригінальні результати, які були отримані авторами.

  Кращі доповіді, які не публікувалися раніше, можуть бути надруковані у журналі «Радіоелектроніка. Інформатика. Управління», що є фаховим у галузі технічних та фізико-математичних наук.

   

  У разі подання статті до журналу «Радіоелектроніка. Інформатика. Управління» необхідно надати редколегії:
  1) роздрукований текст статті у 2-х примірниках, виконаний згідно вимог, наведених на Web-сайті журналу http://www.zntu.edu.ua/base/news2005/ric.htm;
  2) експертний висновок про можливість опублікування;
  3) відомості про авторів;
  4) дискету 3,5’’ з текстом документа, файлами рисунків. Файли можна надсилати електронною поштою rvv@zntu.edu.ua .

   

  © Copyright 2011.  All rights reserved.